Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NA DOWOZACH...

REGULAMIN  SPRAWOWANIA  OPIEKI  NAD  UCZNIAMI 
W CZASIE DOWOZU DO  SZKOŁY, POBYTU W SZKOLE

I  ODWOZU ZE SZKOŁY  -

PRZY

  ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE

 

I  DOWÓZ

 1. Do czasu przyjazdu autobusu na przystanek za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice.
 2. Zadania opiekuna w autobusie:
 •  sprawuje opiekę nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu,w trakcie jazdy oraz w trakcie wysiadania uczniów przed szkołą,
 •  podczas dowozu rannego autobusy wjeżdżają na boisko szkolne i zatrzymują się przed szkołą w zatoczce przy bramie,
 •  wyprowadza uczniów z autobusu i oddaje grupę uczniów pod opiekę dyżurującemu nauczycielowi (dyżur pełniony jest od godz. 7.15 do 8.00 przy drzwiach wejściowych).

II  POBYT W SZKOLE

 

   1. Zadania szkoły:

 1. Zadanie szkoły polega na przejęciu opieki nad uczniami z chwilą ich  przybycia do budynku szkolnego.
 2. Przy drzwiach wejściowych pełni dyżur wyznaczony w grafiku nauczyciel, który przejmuje grupy uczniów z poszczególnych autobusów.
 3. Do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych opiekę nad przybyłymi uczniami sprawuje nauczyciel w świetlicy szkolnej.
 4. Od momentu przybycia uczniów do szkoły do zakończenia zajęć lekcyjnych i przyjazdu autobusów oraz przejęcia opieki nad uczniami przez osoby sprawujące opiekę w czasie odwozu uczniowie pozostają pod opieką szkoły (w godzinach 7.15 – 15.15)
 •  podczas zajęć lekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką wychowawców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe,
 •  podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących w różnych miejscach szkoły zgodnie z grafikiem dyżurów.

   2. Zadania wychowawców świetlicy szkolnej:

 • sprawuje opiekę nad uczniami przybyłymi do szkoły do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych ( w godz. 7.15 – 8.15; uczniowie mogą opuścić świetlicę już o godz. 8.00 gdyż od tej godziny rozpoczynają się dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych),
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas nieobecności nauczycieli w ramach zastępstw,
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas przerw obiadowych w stołówce szkolnej (świetlica) oraz nadzoruje pracę uczniów dyżurujących w stołówce i sklepiku szkolnym,
 • po zakończonych zajęciach lekcyjnych  do przyjazdu autobusów czas wolny uczniowie spędzają w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawców świetlicy (uczniowie odprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję dla danej klasy w przypadku gdy uczniowie muszą czekać na autobus),
 • sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi na przyjazd autobusów  na boisku szkolnym w godzinach 14.45 – 15.15(15.30 w piątki) (do odjazdu ostatniego autobusu, zakaz opuszczania terenu szkoły do przyjazdu autobusów),
 • w przypadku gdy po zakończonych zajęciach lekcyjnych  dana grupa uczniów nie musi czekać na autobus – nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję odprowadza uczniów do szatni, następnie na boisko szkolne gdzie opiekę nad uczniami przejmuje nauczyciel dyżurujący na boisku– odwóz o godzinie 13.00 i 14.00 (zakaz opuszczania terenu szkoły do przyjazdu autobusu),
 • pobyt uczniów w świetlicy szkolnej, przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu (w czasie oczekiwania na przyjazd autobusów) a także podczas zastępstw w przypadku nieobecności  nauczycieli, jest obowiązkowy,
 • uczeń może być zwolniony ze świetlicy w uzasadnionych przypadkach i na podstawie pisemnej prośby rodzica lub opiekuna prawnego.
 • prawa i obowiązki uczniów pozostających pod opieką wychowawców świetlicy określają Reguły Zachowania w  Świetlicy.

III  ODWÓZ

   1. Zadania szkoły:

 •  po zakończeniu zajęć lekcyjnych i świetlicowych (godz. 14.45) oraz po odprowadzeniu przez nauczycieli uczniów poszczególnych klas do szatni - opiekę nad uczniami, oczekującymi na  boisku szkolnym na przyjazd autobusów, przejmuje wychowawca świetlicy do momentu przekazania uczniów opiekunowi w autobusie z chwilą zatrzymania się pojazdu w zatoczce przy bramie szkoły  (godz. 14.45 – 15.15 do odjazdu ostatniego autobusu),
 • w przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz, niska temperatura, silny wiatr, burza) uczniowie będący pod opieką wychowawcy świetlicy w godz. 14.45 – 15.15 pozostają w budynku szkoły i tam oczekują na przyjazd autobusów,
 • uczniowie pozostający pod opieką nauczyciela  w w/w czasie (mimo zakończonych lekcji) w dalszym ciągu pozostają pod opieką szkoły i mają obowiązek  stosowania się  do poleceń dyżurującego nauczyciela oraz nie mogą opuszczać terenu szkoły przed przyjazdem autobusów.

    2. Zadania opiekuna w autobusie:

 • przejęcie uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole (wychowawca świetlicy lub nauczyciel dyżurujący na boisku) i wprowadzenie ich do pojazdu (po ustawieniu się autobusu
  w zatoczce przed szkołą),
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie drogi,
 • każdorazowe wyprowadzanie uczniów z autobusu na kolejnych przystankach (opiekun wysiada pierwszy),
 • po wyjściu ucznia z autobusu za jego bezpieczeństwo odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni,
 • podczas dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły uczniowie znajdujący się w autobusie mają obowiązek  stosowania się  do poleceń opiekuna,
 • opiekun prowadzi zeszyt, w którym zapisuje uwagi dotyczące nieodpowiedniego zachowania się uczniów w autobusie.

Czwartek, 2019-03-21

Imieniny: Benedykta, Lubomiry
 • Odwiedziny: 1145762
 • Do końca roku: 285 dni
 • Do wakacji: 92 dni
 • Grabów
 • 10°C
 • pochmurno z przejaśnieniami
 • Wiatr: 5.1m/s W
 • Ciśnienie: 1032 hPa
 • Wilgotność: 76%
 • Wschód słońca: 06:45
 • Zachód słońca: 18:57
 • Źródło: OpenWeatherMap