Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z działalności biblioteki...2017-2018r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZA II PÓŁROCZE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 1.DANE DOTYCZĄCE GROMADZENIA ZBIORÓW

Wprowadzono do zbiorów łącznie:

- książek: I półrocze-292; II półrocze-14

- podręczników i broszur: 1710

- multimediów: 0

Ubyło książek: 0

2.DANE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA

Liczba wypożyczeń na czytelnika: I półrocze-3,9; II półrocze-4,5

Liczba wypożyczeń na ucznia: I półrocze-4,8; II półrocze-3,5

Liczba wypożyczeń dziennie: I półrocze-9,8; II półroczer-9,2

3.PRACA PEDAGOGICZNA - SUKCESY

Rodzaje przeprowadzonych zajęć:

- prezentacja regulaminów obowiązujących w bibliotece szkolnej,

- lekcje biblioteczne – , „ Legendy polskie - Smok Wawelski”, Katalogi biblioteczne

- inscenizacje bajek dla dzieci – „ Gimnazjaliści czytają bajki najmłodszym”,

- akcja biblioteczna – „ Rodzice czytają dzieciom”,

- uaktywnienie zakładki „ Biblioteka” na stronie Intrnetowej szkoły,

- akcja biblioteczna „ Podaruj bibliotece książkę” – podarowano 40 książki dla dzieci,

- wpisanie do programu MOL NET+, 296 książek,

- udostępnianie książek z wykorzystaniem programu MOL NET+

- promocja czytelnictwa wśród uczniów i rodziców.

 

Wystawy:

I półrocze:

- „Gazetka biblioteczna – Nowości wydawnicze”,

- „Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta – ustanowiony przez Senat RP”,

- „ Polecam Ci tę książkę”,

- „Stanisław Wyspiański – życie i twórczość”,

II półrocze:

- „Oferta czytelnicza dla uczniów”,

- „Oferta czytelnicza dla dorosłych”,

- „Wystawa książek dla młodzieży i dorosłych”.

Konkursy i przedsięwzięcia:

I półrocze:

- Konkurs „Sleeveface – zdjęcie z okładką książki”,

- „Bookcrossing – podaruj bibliotece szkolnej książkę”,

- Konkurs plastyczny „Hasło promujące czytelnictwo”,

- Konkurs „ Zrób selfie z książką,

- Konkurs  „ Najlepszy czytelnik”,

- Narodowe Czytanie – Wesele Stansław Wyspiański,

- OGÓLNOPOLSKI Dzień Głośnego Cztania.

II półrocze:

Lekcje biblioteczne:

- „Jak powstaje książka-klasa „0”,

- Ulubione czasopisma dla dzieci- klasa „0”,

-„Wyrazy czyli słowa za słowa- klasa IIA gimnazjum,

-„Czy znasz wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”?- krzyżówka, diagra ,.

-„Księgozbiór podręczny – co zawiera i jak z niego korzystać?”,

-„Minikonkurs ze słownikiem ortograficznym-utrwalenie zasad pisowni trudnych wyrazów”,

-„Magia teatru” – propagowanie wiedzy na temat teatru ,

-„Jaka to bajka”? – kalambury,

-„Związki wyrazowe-połączenia wyrazowe”,

-„Tworzenie mapy myśli-słowa kluczowe (książka, biblioteka),

-„Czy potrafisz twórczo myśleć?- dodawanie do hasła bliższych i dalszych skojarzeń.

W ramach współpracy z blokiem matematyczno-przyrodniczym sprawowanie opieki nad uczniami podczas powiatowego konkursu: „Potyczki matematyczne” oraz podczas „Powiatowego konkursu wiedzy o regionie”. Udział w wycieczce do Muzeum Regionalnego w Łęczycy: „Dole i niedole diabła Boruty”.

W ramach współpracy z Gminnym Centrum Kulturalno-Biblioteczno Kulturalnym udział w gminnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”.

Zorganizowanie z wychowawcą klasy V spotkania z okazji Dnia Matki Pt. „Mamy jak z obrazka”.

Z myślą o naszych najmłodszych czytelnikach w bibliotece szkolnej powstał Kącik „POCZYTAJKI”.

4.PRACA PEDAGOGICZNA

Udostępnianie zbiorów biblioteki: Wypożyczano uczniom lektury, książki dla dzieci. Udostępniano czytelnikom zbiory biblioteczne jako pomoce naukowe na lekcje do poszczególnych klas (encyklopedie, słowniki językowe, słowniki terminologiczne itp.). Wypożyczano podręczniki i ćwiczenia.

Przysposobienie czytelnicze uczniów: Kształtowano u czytelników dociekliwość poznawczą oraz umiejętność samodzielnych poszukiwań.

Usługi informacyjne: Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce- indywidualne rozmowy o trudnościach, zainteresowaniach. Pomoc w wyborze książek lub poszukiwaniu informacji na określony temat. Przygotowywanie gazetek okolicznościowych- reklama biblioteki, książki, literatury, czytelnictwa.

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe: Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Udział w kursie „Kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych. W II półroczu udział w kursie doskonalącym: „Jigsaw jako metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków” oraz w zajęciach warsztatowych „Jak za pomocą nowych technologii wspierać czytelnictwo”. Wykonanie pomocy dydaktycznych. Doskonalenie warsztatu pracy-nowości wydawnicze i metodyczne.

5. PRACE BIBLIOTECZNO-TECHNICZNE

Gromadzenie i konserwacja zbiorów: Rozpoczęto udostępnianie książek z programem MOL NET +. Do księgi inwentarzowej w tym programie zostało wpisanych i opracowanych w I półroczu-292  książki, w II półroczue-14 książek.  Zgromadzono i zaopatrzono uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2017/18. Prowadzi się na bieżąco konserwację księgozbioru.

Opracowanie zbiorów: Prowadzona jest księga inwentarzowa w programie MOL NET +. Opieczętowano i wypożyczono podręczniki dla uczniów.

Selekcja: Dokonano selekcji nieużytecznych i zniszczonych książek.

Udostępnianie zbiorów- statystyka: W pierwszym półroczu udostępniono uczniom 965 książek, a w II półroczu 853 książki. Zaktualizowano kartoteki czytelników i karty książek. Prowadzono kartoteki wypożyczeń indywidualnych.

Porządkowanie: Lektury szkolne, w obrębie poszczególnych tytułów zostały ułożone według wzrastającego numeru inwentarzowego, który został nadany książkom. Ponadto w dziale książek dla dzieci książki zostały ułożone alfabetycznie biorąc pod uwagę nazwisko autora.

Praca administracyjna: Sporządzono roczny plan pracy biblioteki. Prowadzono dziennik biblioteczny. Opracowano sprawozdanie z działalności biblioteki za I  semestr roku szkolnego 2017/18. Opracowano regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych. Przygotowano listę nagród książkowych, rozdysponowano do poszczególnych klas. Odnowienie napisów bibliotecznych.

Działalność gospodarcza: Utrzymywano czystość, ład i porządek na półkach i w gablotach. Dbano o estetykę pomieszczenia. Systematycznie aktualizowano gazetki ścienne w bibliotece.

6.KOMPUTERYZACJA

Udzielono pomocy uczniom w korzystaniu z technologii komputerowej. Doskonalono umiejętność pracy z programem Microsoft Word, oraz z programem MOL NET+.

7. INNE DZIAŁANIA NA RZECZ BIBLIOTEKI, WNIOSKI, POSTULATY

a)Zachęcić do czytelnictwa poprzez konkursy, gazetki, wspólne czytanie.

b)Przygotowywać wystawki, gazetki tematyczne i okolicznościowe, organizować konkursy szkolne, brać udział w pozaszkolnych; organizować lub współorganizować imprezy, apele
i uroczystości szkolne.

c)Włączyć rodziców do akcji bibliotecznych.

d)Włączyć chętnych uczniów do pracy z programem MOL NET+.

8.PORAŻKI

a)Podjęcie większej efektywności współpracy z rodzicami i bibliotekami.

b)Zorganizowanie większej liczby konkursów bibliotecznych.

 

                                                                                                 mgr Aneta Pionko

Galeria

Powiększ zdjęcie

Czwartek, 2019-02-21

Imieniny: Eleonory, Lenki
 • Odwiedziny: 1116107
 • Do końca roku: 313 dni
 • Do wakacji: 120 dni
 • Grabów
 • 6°C
 • całkowite zachmurzenie
 • Wiatr: 6.7m/s WSW
 • Ciśnienie: 1021 hPa
 • Wilgotność: 93%
 • Wschód słońca: 07:46
 • Zachód słońca: 18:08
 • Źródło: OpenWeatherMap

Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny funkcjonować w naszej szkole?